OHSAS18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca mecburidir.
OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslar arası bir standarttır.

OHSAS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için karşılanması gereken şartları içerir.

İyi bir Sağlık Güvenlik Sistemi `nin varlığı size şu avantajları sunar :
- İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış
- İş kazası ve meslek hastalıklarında azalma
- Çalışanlarda motivasyon

OHSAS 18001 Nedir?
(Occupational Health and Safety Management Systems)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

OHSAS 18001 Standardı Tarihsel Gelişimi
• 1996'da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemi rehberi olarak,
• 1997'de Technical report NPR 5001 olarak,
• 1999'da İngiltere'de BS tarafından,
• 2001'de TS 18001 olarak yayınlandı.

OHSAS 18001 Sistemi Firmalara Neler Sağlar?
• Kaza sayısında potansiyel azalma,
• Zaman kaybı ve ilgili masraflarda potansiyel azalma,
• Potansiyel olarak indirgenmiş kamu sorumluluk sigorta maliyetleri,
• Yasal ve tüzüksel uygunluğun kanıtlanması,
• Sağlık ve güvenlik taahhüdünüze olan bağlılığınızın kanıtlanması,
• Şimdi ve gelecekte, sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi bir şekilde yönetilmesi.

OHSAS 18001 İle İlgili Bazı Tanımlar

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Kuruluşun yapısını, faaliyet planlarını, sorumluluklarını, deneyimlerini, proseslerini, prosedürlerini ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi ile uygulanması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için gereken kaynakları kapsar.

RİSK DEGERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.