Küçük İşletmeler Yönetim Sistemi

SQA
Küçük işletmeler Kalite Yönetim Sistemi Standardı; ISO 9001 / 14001 veya gıda güvenliği gibi standartları uygulamak için yeterli kaynağı olmayan fakat iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini hedefleyen firmalara yardımcı olması amacıyla hazırlanan bir standarttır. Bu standart ISO standardı olarak kullanılmamaktadır.

Küçük işletme yönetim standardı, uluslararası standartlar uyumludur. Bu standardı uygulayan işletmelerin gelişmeleri ve istemeleri halinde, bu standart ISO standartlarına kolayca dönüştürülebilmektedir.