ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir; hizmetiniz mükemmel olabilir, fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda almıyorsa, tercihlerini değiştirebilecektir.

Etkin bir kalite yönetimi; esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir Yönetim sisteminin etkinliğini yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Şu unutulmamalıdır ki; yönetilen iş değil kaynaklardır. İnsan ve malzeme kaynaklarını firma amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanmanız, size sistemli ve kurumsal bir firma olmanın yolunu açacaktır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilecek bir standarttır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurmakla, kuruluşunuzda çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adımı atmış olursunuz.

Kuruluşunuzun ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesini almaya hak kazanması, kalitenizin güvence altında olduğunun garantisidir.

ISO 9000 Nedir?
ISO (International Organization for Standardization)
1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan 140' a yakın ülkenin ulusal standardizasyon kuruluşlarının katılımlarıyla oluşmuş uluslararası bir standardizasyon örgütüdür.

ISO 9000 Standardı Tarihsel Gelişimi
• 1963'de MIL/Q/9858 (ABD'de savunma teknolojisinde)
• 1968'de AQAP Standardları (NATO üyesi ülkelerde)
• 1979'da BS 5750 (İngiltere'de)
• 1987'de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
• 1988'de EN 29000 standardları (CEN tarafından)
• 1988'de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak
• 1991'de TS-EN-ISO 9000
• 1994'de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
• 1996'da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak
• 2000 ve2008 de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.

ISO 9000 Sistemi Firmalara Neler Sağlar?
• Sektörde prestij sağlar,
• Kurumsallaşmak isteyen firmalar için bir basamaktır,
• Organizasyon yapısını düzenleyerek çalışan memnuniyetini ve güvenini artırır,
• Satış ve pazarlama aracıdır,
• İşleri sistematik hale getirerek hızlı ve verimli çalışmayı sağlar,
• Ürün ve hizmet maliyetlerini düşürerek karlılığı artırır,
• Müşterilerle olan ilişkileri düzenleyerek müşteri tatminini artırır,

ISO 9000 İle İlgili Bazı Tanımlar

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.
SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.