ISO 22000:2005 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi)

ISO 22000:2005 uluslararası anlamda güvenli gıda tedarik zincirinin sağlanması için geliştirilmiş bir yönetim sistemidir.

ISO 22000:2005, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - Global bir yaklaşımla gıda zincirindeki tüm organizasyonların uluslar arası anlamda ihtiyaçlarına uyumlu bir yapı sağlamaktadır. ISO 22000 standartları ISO bünyesindeki gıda sektörünün uzmanları, bu sektördeki uluslar arası firmalar ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAQ) ile Dünya Sağlık Örgütü`ne (WHO) bağlı Codex Alimentarius Komisyonu ile yapılan çalışmalar sonucunda gıda standartlarının geliştirilmesi ile meydana getirilmiştir.

ISO 22000:2005 `in en önemli faydası dünya genelindeki organizasyonlar için, ülke yada gıda ürünü ile ilgili herhangi bir değişikliğe gereksinim duymadan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sisteminin kolay bir şekilde uygulanabilmesini sağlanmasıdır.

ISO 22000:2005 Nedir? ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve gıda zinciri içerisindeki çiftçiden/üreticiden başlayarak catering hizmetine kadar ambalaj dahil tüm bileşenlerin Gıda Güvenliği sistemini kapsamaktadır.

HACCP / ISO 22000:2005 Standardı Tarihsel Gelişimi
• 1973'de NASA'da (astronotlar için gıda üretiminde sıfır hata ortak projesi),
• 1993'de 93/43/EEC Gıda Maddelerinin Hijyeni Direktifi (Avrupa Birliği ülkelerinde),
• 1996'da Avrupa Birliği ülkelerinde yasal zorunluluk haline gelmiştir,
• 1997'de Türk Gıda Kodeksi ile ülkemizde zorunlu hale getirilmiştir,
• 1998'de HACCP Standardı (Danimarka'da),
• 2003'de TS 13001 Standardı.

Eylül 2005 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını yayınlamıştır.

27.01.2006 tarihinde Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanarak HACCP standardının yerini almıştır.

Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 şemsiye gibi genel hatlarıyla, tarıma yönelik ihtiyaçlar ile gıda imalatçılarına, üreticilerden toptancı ve perakendecilere, paketleme ve üretim malzemeleri üreticilerinden, ulaşım ve temizlik servislerine kadar gıda tedarik zinciri içinde yer alan tüm operatörlere uygulanabilen bir standarttır.

ISO 22000:2005 Sistemi Firmalara neler sağlar?
• Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir,
• Gerçek bir global uluslararası standarttır,
• Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar,
• Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standartları şartlarının çoğunu kapsar,
• HACCP Kuralı ilkelerine uygundur,
• HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar,
• Yapı ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur,
• Ulusal Gıda Kodeksi ile uyumludur,
• Gıda zincirinin bütün aşamalarında güvenlik garantisi sağlar,
• Resmi ihalelerde ön şart yeterliliği sağlar,
• Yurt içi ve yurt dışı pazarda rekabet şansını arttırır,
• Çalışanlarda temizlik ve hijyen bilincini yerleştirir.

ISO 22000 İle İlgili Bazı Tanımlar

GIDA GÜVENLİĞİ: Amacına uygun olarak hazırlandığı ve/veya yenildiği zaman gıdanın tüketiciye zarara sebebiyet vermeyeceği güvencesi.

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI: Gıda güvenliği ve gıda zinciri boyunca gerekli hijyenik ortamı sağlayarak uygun bir üretim yapmak, son ürünün güvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve insan tüketimi için güvenli gıdalar sunmak için temel koşullar ve faaliyetler.

OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI (OGP): Olası gıda güvenlik tehlikelerini ve/veya üründe yada proses ortamında gıda güvenliği tehlikelerinin kontaminasyonu veya çoğalmasını kontrol altına almak için zorunlu olduğu tehlike analizleriyle tanımlanan ön gereksinim programı.

KKN KRİTİK KONTROL NOKTASI: Kontrolün uygulanabileceği ve bir gıda güvenliği tehlikesini önlemek veya ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir seviyeye indirgemek için asli olan (gıda güvenliği) adım.

KRİTİK SINIR/LİMİT: Kabul edilebilirliği kabul edilemezlikten ayıran kriter.