Hakkımızda

ANALİZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ olarak çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilen iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip A.B.C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla iş yerlerinde mevzuatlara uygun olarak gerekli çalışmaları yaparak, tehlikelerin tanımlamasını, risk değerlendirilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için proaktif çalışmalar yapmaktayız

İşin veya iş yerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağından yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümler yaparak alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında çalışanları ve işverenleri bilgilendirmekteyiz. Bu tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik, ANALİZ bünyesindeki, Teknik Uzman, mühendis tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleştirmekteyiz.

İş yerinde yapılacak periyodik ve teknik kontrollerin yapılmasını (basınçlı kaplar, kaldırma araçları, elektrik topraklama tesisatının kontrolü) , risk değerlendirme sonuçlarına göre ani ve yakın tehlikelerin veya kaza potansiyelini tanımlayarak bunlara ilişkin risklerin önlenebileceği acil durum eylem planını hazırlayarak gerekli tatbikatlar yapmaktayız.

Yangın ve yangın sonucu oluşan patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları yaparak, tatbikatlı yangın eğitimleri ile olabilecek bir yangında acil müdahalelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi yapmaktayız. İnşaatlarda güvenlik ağ projesi ve montajı yapmaktayız. Bu projeyle yüksekten düşme sonucu meydana gelen yaralanmaları ve ölümleri önlemekteyiz.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek uygun nitelikli kişisel koruyucuların seçmelerini sağlamak için çalışanlara bilgi vermekteyiz. Aynı zamanda kişisel koruyucu donanımlarını temin etmekteyiz.

Analiz Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı firmalarda emisyon, çevresel gürültü ve titreşim; endüstriyel hijyen ölçümleri yaparak hazırlanan raporlarla çevre ve toplum sağlığının korunması açısından gerekli olan koruyucu önlemler alınmasında yol gösterici olmaktadır. Çevreyle ilgili danışmanlık hizmeti vermekte, firmalar bünyesinde çevre görevlisi, çevre mühendisi görevlendirmekteyiz. 14001 çevre yönetim sistemine uygun yol göstermekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak olan tüm hizmetler, işgücü ve günü kaybolmasına neden olmadan, işletmenin uygun gördüğü zamanda ve işyeri ortamında verilmektedir

Şirketimiz bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık , gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman personeli ile, hatasız, profesyonel çalışmayı , zamanında hizmet sunmayı amaç edinmiştir.
Grup firmamızın sayfasına gitmek için tıklayınız