Çevre Risk Analizi ve Acil Müdahale

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5312 sayılı "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca Acil Müdahale Planlarını hazırlanmalıdır.


Yönetmelik kapsamında göre yürütülen çalışmalar kapsamındaki hizmetler aşağıda belirtilmiştir.


· Jeolojik ve Jeoteknik Etütler,
· Hidrolojik ve Hidrojeolojik etütler,
· Meteorolojik etütler,
· Batımetrik ve oşinografik etütler,
· Risk Analizlerinin yapılması,
· Deniz trafiği simülasyonunun yapılması,
· Petrol kirliliği yayılma modellemesinin yapılması,
· Acil Müdahale Planının hazırlanması